CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Mỹ Lý

TRƯỜNG MẦM NON MỸ LÝ 1

Mã số thuế: 2901621408
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Xiềng Tắm, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON MỸ LÝ 2

Mã số thuế: 2901621447
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Xằng Tiên, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ LÝ 1

Mã số thuế: 2901801009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản xốp Tụ, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS MỸ LÝ

Mã số thuế: 2901623282
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Xiềng Tắm, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

UBND XÃ MỸ LÝ

Mã số thuế: 2901213938
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND Xã Mỹ Lý, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An