CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Na Loi

TRƯỜNG TIỂU HỌC NA LOI

Mã số thuế: 2901629936
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Na Koi, Xã Na Loi, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DÂN TỘC BÁN TRÚ NA LOI

Mã số thuế: 2901623412
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Na Loi, Xã Na Loi, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

UBND XÃ NA LOI

Mã số thuế: 2901213906
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Na Loi, Xã Na Loi, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An