CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Na Ngoi

UBND XÃ NA NGOI

Mã số thuế: 2901213871
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Na Ngoi, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NA NGOI 2

Mã số thuế: 2901623395
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Phú Khá, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DÂN TỘC BÁN TRÚ NA NGOI

Mã số thuế: 2901623388
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Ca Dưới, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NA NGOI 1

Mã số thuế: 2901630064
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Na Ngoi, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NA NGOI 1

Mã số thuế: 2901630057
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Na Ngoi, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PT DTBT THCS NA NGOI

Mã số thuế: 2901800767
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Ka Dưới, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An