CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nậm Cắn

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Mã số thuế: 2901855685
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Trường Sơn, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH RỪNG XANH

Mã số thuế: 2900861728
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Xồng Dua Pó, bản Trường Sơn, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TUỆ KHÁNH MINH

Mã số thuế: 2901995315
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Hội Bốc, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH SƠN

Mã số thuế: 2901995241
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Hội Bốc, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM CẮN 2

Mã số thuế: 2901623405
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Huồi Pốc, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM CẮN 1

Mã số thuế: 2901623194
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Trường Sơn, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG DTBT THCS NẬM CẮN

Mã số thuế: 2901800943
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nậm Cắn, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NẬM CẮN

Mã số thuế: 2901801231
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nậm Cắn, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An