CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Phà Đánh

UBND XÃ PHÀ ĐÁNH

Mã số thuế: 2901213783
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Phà Đánh, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON PHÀ ĐÁNH

Mã số thuế: 2901621380
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Keo lực 3, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PT DTBT TIỂU HỌC VÀ THCS PHÀ ĐÁNH

Mã số thuế: 2901623162
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Kẹo Lực 3, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÀ ĐÁNH

Mã số thuế: 2901623204
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Phà Đánh, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY ĐIỆN CA LÔI

Mã số thuế: 2901849346
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Piêng Phô, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN CA LÔI (MST NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2901976009
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Piêng Phô, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

Mã số thuế: 2902038580
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Phà Khảo, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An