CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tà Cạ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH HÒA

Mã số thuế: 2900526092
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Hoà, bản Cầu Tám, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN LÝ CHÍNH

Mã số thuế: 2900583069
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Lý, bản cầu 8, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC, VIỄN THÔNG MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2900836672
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG NẬM CẮN

Mã số thuế: 2900840742
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

UBND XÃ TÀ CẠ

Mã số thuế: 2901213688
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Tà Cạ, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TÀ CẠ

Mã số thuế: 2901621373
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Sơn Thành, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ CẠ

Mã số thuế: 2901623349
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Sa Vang, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU TÀI HƯƠNG

Mã số thuế: 2901656305
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Hòa Sơn, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SANG NHẤT

Mã số thuế: 2901727683
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Sơn Thành, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PTCS DTBT TÀ CẠ

Mã số thuế: 2901801672
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

1 2