CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tây Sơn

UBND XÃ TÂY SƠN

Mã số thuế: 2901213832
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Tây Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PTCS DTBT TÂY SƠN

Mã số thuế: 2901801048
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Huồi Giáng 3, Xã Tây Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TÂY SƠN

Mã số thuế: 2901801256
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Giảng 2, Xã Tây Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An