CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hồng Long

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC HỒNG LONG

Mã số thuế: 2902032067
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Nhạn Tháp, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 838

Mã số thuế: 2902014438
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2901992392
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINH HUY

Mã số thuế: 2901872190
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI STLAP

Mã số thuế: 2901862749
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA NAM LONG

Mã số thuế: 0313323263
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Ba Đình, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN Ý

Mã số thuế: 2901740123
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG LONG

Mã số thuế: 2901716385
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG ĐIỆP

Mã số thuế: 2901407838
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CÁT SẠCH HỒNG LONG- NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901239051
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Dũng, xóm 3, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An