CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Khánh Sơn

DOANH NGHIỆP TN TRƯỜNG VŨ

Mã số thuế: 2900856206
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Tường, xóm 7, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THẢO PHÙNG

Mã số thuế: 2901833635
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Phùng, xóm 7, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ NN KHÁNH SƠN 2

Mã số thuế: 2901728292
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Văn Phòng HTX Khánh Sơn 2, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH SƠN 2

Mã số thuế: 2901716441
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Trường Mầm Non Khánh Sơn2, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH SƠN 1

Mã số thuế: 2901715046
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khánh Sơn, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LINH CHI HÙNG

Mã số thuế: 2901640344
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU QUỲNH ANH

Mã số thuế: 2901639109
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN KIM THỊNH VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 0104672447-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Tâm, xóm 4,xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH NGÓI ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 2900411302
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An