CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Kim Liên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN HOÀI ANH

Mã số thuế: 2901377975
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Sơn 1, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VẬN TẢI HÀ DŨNG

Mã số thuế: 2901283195
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Mậu 1, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 2901277441
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hội 1, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901064186
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xã Kim Liên, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MÔI TRƯỜNG HÙNG THÀNH

Mã số thuế: 2900927714
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Đồng Nga, xóm Mậu 3, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI&DỊCH VỤ THÀNH NAM

Mã số thuế: 2900893818
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mẫu 4, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

UBND XÃ KIM LIÊN

Mã số thuế: 2900650269
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: UBND xã Kim Liên, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN SƠN TÌNH

Mã số thuế: 2900187428
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Sơn, xóm Mậu Ba,, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRÀ SEN QUÊ BÁC

Mã số thuế: 2902051736
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mậu 2, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT 37

Mã số thuế: 2902041417
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Liên Mậu 2, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2 3 6