CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nam Cát

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA SH

Mã số thuế: 2902021675
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Trung Lang, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP CƯỜNG ANH

Mã số thuế: 2901984257
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Thọ Mới, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LUÂN HĂNG

Mã số thuế: 2901926777
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xom Đông Chăm, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG CÂY XANH VÀ XÂY DỰNG NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901724072
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Đa Cát, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NAM CÁT

Mã số thuế: 2901716882
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Đại Thắng, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BẮC TRUNG BỘ

Mã số thuế: 2901379235
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thắng, xóm Đồng Chăm, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG ND XÃ NAM CÁT

Mã số thuế: 2900650389
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: UBND xã Nam Cát, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn, Nghệ An