CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nam Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 2902043527
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóm 12, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 34

Mã số thuế: 2901711041
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Cao Xuân Hào, xóm 4, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP TRUNG HÙNG

Mã số thuế: 2901568049
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Nhà ông Trần Quốc Chính, xóm 3, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901368427
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nam Giang, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐỨC NGỌC

Mã số thuế: 2901367818
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Văn Dũng, Xóm 5, Xã Nam Giang, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯƠNG SEN

Mã số thuế: 2901743420
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901788816
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ G.D.Q

Mã số thuế: 2901838464
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG GIANG NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901849392
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HTX THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN AN PHÁT

Mã số thuế: 2901867472
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4 – Nam Giang – Nam Đàn, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2 3 4