CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nam Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT NAM TƯỚC

Mã số thuế: 2901980164
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hưng Thành, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH LỘC

Mã số thuế: 3600953803
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóm 10, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NAM HƯNG

Mã số thuế: 2901716258
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3/2 Xã Nam Hưng, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG LONG

Mã số thuế: 2901720649
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hồng Lĩnh, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

KHO K77 CÔNG BINH QUÂN KHU 4

Mã số thuế: 2901808276
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xã Nam Hưng, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ANH TRÂM

Mã số thuế: 2901892038
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xom Đinh Long 1, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HẢI LÂM

Mã số thuế: 2901898142
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Đình Long 1, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU AN GIA

Mã số thuế: 2901938532
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóm Ba Hai, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An