CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nam Kim

QUỸ TÍN DỤNG ND XÃ NAM TRUNG – PHÒNG GIAO DỊCH XÃ NAM KIM

Mã số thuế: 2900650396-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Đặc Sản, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM KIM

Mã số thuế: 2901070221
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xã Nam Kim, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NAM KIM

Mã số thuế: 2901715014
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xã Nam kim, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ NN NAM KIM II

Mã số thuế: 2901805973
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm hủng mồ, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TRÚC ĐÀO

Mã số thuế: 2901833628
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Trúc, xóm Khe nước, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐẠT HIÊN

Mã số thuế: 2901858774
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÀ THƯƠNG

Mã số thuế: 2901924113
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóm Động Dài, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VÕ CHẾ CÔNG

Mã số thuế: 2901952382
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Đặc Sản, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NĂM NAM

Mã số thuế: 2902017975
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 6 Yên Mạ, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HTX NNCN CAO SX&CB CHANH NAM KIM

Mã số thuế: 2901967283
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hủng Mồ, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2