CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nam Lĩnh

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MAY MẶC LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 2902036632
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỒNG OANH

Mã số thuế: 2901886348
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG SƠN PHÚC

Mã số thuế: 2901866077
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC BẢO AN

Mã số thuế: 2901864457
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BÌNH THỊNH

Mã số thuế: 2901782677
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHANG HUY NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901733140
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN ĐÌNH LÂN

Mã số thuế: 2902051662
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Lân, xóm 5, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠI

Mã số thuế: 2902041456
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG LINH

Mã số thuế: 2902041375
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT KHẨU LÂM SẢN TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 2901984151
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2 3