CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nam Nghĩa

CHI NHÁNH CÔNG TY CP THÀNH TÂM NGHỆ AN – PHÒNG KHÁM BỆNH ĐA KHOA TƯ NHÂN NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901571972-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TUYÊN HÙNG

Mã số thuế: 2901401339
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẰNG HOÁ

Mã số thuế: 2901333537
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KBT – CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2300896711-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÊ BIÊN LÂM SAN NAM NGHIA

Mã số thuế: 2901942994
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xom 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TƯỜNG LÂM

Mã số thuế: 2901898167
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xom 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THẢO

Mã số thuế: 2901859947
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Cường, xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP SX & TM THỰC PHẨM SẠCH – ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 2901850912
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NAN NGHĨA

Mã số thuế: 2901716233
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xã Nam Nghĩa, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP THÀNH TÂM NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901571972
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2