CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nam Thái

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC THÁI

Mã số thuế: 2901976055
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2901879485
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NAM THÁI

Mã số thuế: 2901864697
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG TRÁNG

Mã số thuế: 2901845736
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÌNH VINH

Mã số thuế: 2901240723
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIÊN SƠN – NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL NAM THÁI

Mã số thuế: 0101536301-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NAM HƯNG NA

Mã số thuế: 2902035011
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Nhà ông NGUYễN VăN TìNH xóm 8, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG PHÚ VINH

Mã số thuế: 2901981908
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG ND XÃ NAM THANH – PHÒNG GIAO DỊCH XÃ NAM THÁI

Mã số thuế: 2900650371-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ BẮC MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2901975848
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2