CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nam Thanh

CÔNG TY TNHH DIỆU THÚY ROSES

Mã số thuế: 2902041311
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÂN LỰC HOÀNG BẢO TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 3603644218-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 6A, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CẨU CỨU HỘ GIAO THÔNG HOA TRƯỞNG

Mã số thuế: 2902021770
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC BHD-JSC

Mã số thuế: 2902018545
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 7A, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HIỆP

Mã số thuế: 2902012670
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 2A, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAÊI VA VIÊN THÔNG MINH TRI

Mã số thuế: 2901897075
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xom 7A, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN HÀ NGHỆ AN – CHI NHÁNH NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901793277-011
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: 2A, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NAM THANH II

Mã số thuế: 2901727725
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 8B, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH

Mã số thuế: 2901716184
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3A Xã Nam Thanh, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUỶ CHUNG

Mã số thuế: 2901299117
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4B, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2