CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nam Thượng

TRƯỜNG MẦM NON NAM THƯỢNG

Mã số thuế: 2901715060
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 2 – Xã Nam Thượng, Xã Nam Thượng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH HOA

Mã số thuế: 2901569885
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Thượng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An