CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nam Xuân

HTX CHĂN NUÔI ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 2901917814
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG SƠN HẢI PH

Mã số thuế: 2901958313
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỦNG VÀNG

Mã số thuế: 2901961700
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông bà Lợi Thủy, xóm 1, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG ND XÃ XUÂN HÒA – PHÒNG GIAO DỊCH XÃ NAM XUÂN

Mã số thuế: 2900650413-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 2, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI NHÂN THỦY

Mã số thuế: 2901868701
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP ĐỨC MẠNH

Mã số thuế: 2901153728
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NAM XUÂN

Mã số thuế: 2901716152
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nam Xuân, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT TOÀN

Mã số thuế: 2901732789
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VH

Mã số thuế: 2901784184
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM XUÂN XANH

Mã số thuế: 2901842894
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2