CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thượng Tân Lộc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SINH THÁI YÊN CHUNG LỘC

Mã số thuế: 2902023344
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hương, Xóm 4, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HTX NN CÔNG NGHỆ CAO TRƯỜNG THẮNG

Mã số thuế: 2901912728
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC ĐỨC

Mã số thuế: 2901910230
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Minh Tân, Xã Thượng Tân Lộc, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG KHOÁNG SẢN LỘC SƠN

Mã số thuế: 2901901596
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 9, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TUYẾT HOÀI

Mã số thuế: 2901897477
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC LAN

Mã số thuế: 2901857481
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 6, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÒA NGẦN

Mã số thuế: 2901774919
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤNÔNG NGHIỆP NAM TÂN

Mã số thuế: 2901726802
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: UBND Xã Nam Tân, Xã Thượng Tân Lộc, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NAM LỘC

Mã số thuế: 2901716145
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THANH NGHIỆM

Mã số thuế: 2901627015
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Thiên Tân, Xã Thượng Tân Lộc, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2 3