CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Trung Phúc Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XÂY LẮP NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901859873
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Trung Phúc Cường, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HTX DVNN NAM TRUNG

Mã số thuế: 2901849515
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 6 – Nam Trung, Xã Trung Phúc Cường, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH

Mã số thuế: 2901840840
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Bình, Xóm 8, Xã Trung Phúc Cường, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU THIỆN BÌNH

Mã số thuế: 2901833642
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Lương Thiện, xóm 3, Xã Trung Phúc Cường, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DŨNG ĐẠT

Mã số thuế: 2901804049
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Trung Phúc Cường, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG CÁNH ĐỒNG XANH

Mã số thuế: 2901796729
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Trung Phúc Cường, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 2901717477
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Trung Phúc Cường, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NAM TRUNG

Mã số thuế: 2901716402
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Trung Phúc Cường, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NAM PHÚC

Mã số thuế: 2901716297
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 2 Xã Nam Phúc, Xã Trung Phúc Cường, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA

Mã số thuế: 2901644726
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Đình Trung Cần, Xã Trung Phúc Cường, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2 3