CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Xuân Hòa

CÔNG TY TNHH HÀO LAM

Mã số thuế: 2901873155
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG DŨNG

Mã số thuế: 2901861696
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HÒA

Mã số thuế: 2901716240
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5 Xã Xuân Hòa, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÔNG HUYỀN

Mã số thuế: 2901608502
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐÔNG Á

Mã số thuế: 2901456673
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóm 8, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2900600363
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Km 31, Quốc lộ 46, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI XUÂN HOÀ

Mã số thuế: 2900588116
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BẢO LONG MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2900535548
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thành Nam, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HTX – RAT XÃ XUÂN HOÀ

Mã số thuế: 2901959772
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI ANH QUÂN

Mã số thuế: 2901903025
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2