CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Xuân Lâm

CÔNG TY TNHH Y HỌC THÀNH TÂM

Mã số thuế: 2901982059
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóm 4, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HIỆP HIỆU

Mã số thuế: 2901357827
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Phan Hữu Hiệp, xóm 16, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC HUY

Mã số thuế: 2900571553
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 19, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG THCS LONG LÂM

Mã số thuế: 2901062862
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TUẤN PHÚC

Mã số thuế: 2901216294
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN BÙI DŨNG

Mã số thuế: 2901308594
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG ND XÃ NAM CÁT – PHÒNG GIAO DỊCH XÃ XUÂN LÂM

Mã số thuế: 2900650389-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 7, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THÁI DUYÊN BẢO

Mã số thuế: 2901950385
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH TRÀ

Mã số thuế: 2901903402
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HTXDVNN XUÂN LÂM 2

Mã số thuế: 2901924963
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 18, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2