CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Nghĩa Đàn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 1/5 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900330396
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Minh, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VINH SƠN

Mã số thuế: 2900603653
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Minh, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÚ KIỀU

Mã số thuế: 2900611407
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Kiều, khối Tân Cường, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚ GIA LỘC

Mã số thuế: 2900702301
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Hùng, khối Tân Minh, thị trấn Nghĩa Đàn, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CHI CỤC THUẾ HUYỆN NGHĨA ĐÀN

Mã số thuế: 2900330364-012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Hồng, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN PHẠM NGUYÊN

Mã số thuế: 2900911626
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Hồng, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TIẾN ĐÀM

Mã số thuế: 2900912845
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Lê Tiến Đàm, Khôi Tân Hồng, ThiÊ trân Nghia Đan, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

TRUNG TÂM Y TẾ NGHĨA ĐÀN

Mã số thuế: 2901018119
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Đức, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

HẠT KIỂM LÂM NGHĨA ĐÀN

Mã số thuế: 2901088081
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Tân Hồng, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG QUÂN

Mã số thuế: 2901114239
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Cường, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

1 2 3 41