CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Quế Phong

DOANH NGHIỆP TN CHINH LAI

Mã số thuế: 2900309612
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Đình Chinh, khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẠCH PHÁT

Mã số thuế: 2900517732
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Phong, khối 4, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

UBND THỊ TRẤN KIM SƠN

Mã số thuế: 2900553025
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỌ HÀ

Mã số thuế: 2900476613
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Thọ, khối 3, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÔNG VÂN

Mã số thuế: 2900723157
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Thông, khối 7, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỌ QUẾ

Mã số thuế: 2900740089
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Thọ, khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VÕ HÙNG

Mã số thuế: 2900769835
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Võ Hùng, khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2900785266
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN MAI HUỆ

Mã số thuế: 2900795433
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Số nhà 24, khối 4,, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ THẮNG

Mã số thuế: 2900797085
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

1 2 3 23