CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Quế Phong

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 2900917804
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Số 02, Khối 9, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN KIM SƠN

Mã số thuế: 2901024962
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Mã số thuế: 2901024955
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901024874
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Kim Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901024899
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ KHÁNH

Mã số thuế: 2901046645
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Đoài, khối 7, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM SƠN

Mã số thuế: 2901062710
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901064891
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HẠT KIỂM LÂM QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901090186
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Đông Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901090161
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

1 2 3 4 23