CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Quế Phong

VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901112993
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901123378
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Đông Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901127245
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HUYỆN UỶ QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901139392
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MIỀN TÂY NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901224802
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Số 67, khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901237960
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 2901242657
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHƯƠNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2901280557
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KIM NGÂN PHÁT

Mã số thuế: 2901293267
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM SƠN

Mã số thuế: 2901308467
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Lô Chí Kiêm, khối 9, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

1 2 3 4 5 23