CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Cắm Muộn

UBND XÃ CẮM MUỘN

Mã số thuế: 2900859616
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Mòng 1, Xã Cắm Muộn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG THCS XÃ CẮM MUỘN

Mã số thuế: 2901247510
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Phả Pạt, Xã Cắm Muộn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CẮM MUỘN

Mã số thuế: 2901714518
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản mòng I, xã Cắm Muộn, Xã Cắm Muộn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP THƠM SƠN

Mã số thuế: 2901978239
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Piềng Cắm, Xã Cắm Muộn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2901994255
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Mòng 1, Xã Cắm Muộn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẮM MUỘN 2

Mã số thuế: 2902042788
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Cắm Nọc, Xã Cắm Muộn, Huyện Quế Phong, Nghệ An