CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Kim

UBND XÃ CHÂU KIM

Mã số thuế: 2900785298
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Kim Khê, Xã Châu Kim, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LIÊN HẢI

Mã số thuế: 2901209427
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Chổi, Xã Châu Kim, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU KIM

Mã số thuế: 2901716427
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Kim Khê – Xã Châu Kim, Xã Châu Kim, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG VY

Mã số thuế: 2901855942
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Trúc, xóm Kim Khê, Xã Châu Kim, Huyện Quế Phong, Nghệ An