CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Thôn

UBND XÃ CHÂU THÔN

Mã số thuế: 2900796821
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KHANH HƯƠNG

Mã số thuế: 2900431281
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Khanh, xóm Mới, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 5100109070-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Thôn Na Pục, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU THÔN

Mã số thuế: 2901236928
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm mới xã Châu Thôn, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN CHÂU THÔN

Mã số thuế: 2901525817
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Na Pục, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DVNN TỔNG HỢP VÀ VLXD TIẾN THỊNH CHÂU THÔN

Mã số thuế: 2901579682
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THIÊN PHÚ NGỌC

Mã số thuế: 2901688804
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Lằm, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU THÔN

Mã số thuế: 2901716219
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Ca – Xã Châu Thôn, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong, Nghệ An