CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Đồng Văn

UBND XÃ ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 2900796839
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Đồng Văn, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIÊM HIỀN

Mã số thuế: 2900920740
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Kiêm- Thị Tứ Xốp Chảo, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG VĂN 1

Mã số thuế: 2901519524
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Đồng Văn, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG VĂN 2

Mã số thuế: 2901519556
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Đồng Mới – Đồng Văn, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TUYÊN TÀI TẠI QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901490508-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN KHÁNH TÂM

Mã số thuế: 2901572133
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Tục, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG BIÊN

Mã số thuế: 2901628509
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Đồng Mới, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 2901716434
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Đồng Mới – Xã Đồng Văn, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HGB VIỆT LÀO

Mã số thuế: 2901723745
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Tục, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 2901728380
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Tục – Xã Đồng Văn, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

1 2