CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hạnh Dịch

UBND XÃ HẠNH DỊCH

Mã số thuế: 2900785273
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Chàm, Xã Hạnh Dịch, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS HẠNH DỊCH

Mã số thuế: 2901062693
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Hạnh Dịch, Xã Hạnh Dịch, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HẠNH DỊCH

Mã số thuế: 2901535597
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Hạnh Dịch, Xã Hạnh Dịch, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG VINH XÃ HẠNH DỊCH

Mã số thuế: 2901743903
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Chàm – Xã Hạnh Dịch, Xã Hạnh Dịch, Huyện Quế Phong, Nghệ An