CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Mường Nọc

UBND XÃ MƯỜNG NỌC

Mã số thuế: 2900536608
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: UBND xã Mường Nọc, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2900687702
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Đỏn Cớn, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2900785259
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Dốn, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG NỌC

Mã số thuế: 2901060632
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Mường Nọc, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP PRIME QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901122913
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Đỏn Cớn, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG DUNG

Mã số thuế: 2901145854
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà bà Lương Thị Hồng, Bản Ná Phày, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901402526
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm cây dừa Xã mường nọc, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG NỌC

Mã số thuế: 2901625593
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Ná Phày – Mường Nọc, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP MƯỜNG NỌC

Mã số thuế: 2901629799
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Na Phày, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY ĐIỆN SAO VA

Mã số thuế: 2901649146
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Đỏn Cớn, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

1 2