CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nậm Giải

UBND XÃ NẬM GIẢI

Mã số thuế: 2900859630
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Nậm Giải, Xã Nậm Giải, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NẬM GIẢI

Mã số thuế: 2901715938
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Pòng xã Nậm giải, Xã Nậm Giải, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CHANH LEO XÃ NẬM GIẢI

Mã số thuế: 2901855974
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Piêng Lâng, Xã Nậm Giải, Huyện Quế Phong, Nghệ An