CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nậm Nhóong

UBND XÃ NẬM NHOÓNG

Mã số thuế: 2900867649
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Nậm Nhoóng, Xã Nậm Nhoóng, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NẬM NHOÓNG

Mã số thuế: 2901522037
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Na – Xã Nậm Nhoóng, Xã Nậm Nhoóng, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NẬM NHOÓNG

Mã số thuế: 2901716346
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Na – Nậm Nhoóng, Xã Nậm Nhoóng, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP NẬM NHOÓNG

Mã số thuế: 2901993149
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Lô Văn Tùng, bản Na, Xã Nậm Nhoóng, Huyện Quế Phong, Nghệ An