CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quang Phong

UBND XÃ QUANG PHONG

Mã số thuế: 2900785315
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Ca, Xã Quang Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU SƠN THẮNG

Mã số thuế: 2901558989
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Ca, Xã Quang Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUANG PHONG

Mã số thuế: 2901716201
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Ca – Xã Quang Phong, Xã Quang Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHONG 2

Mã số thuế: 2902054818
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Quyn, Xã Quang Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An