CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quế Sơn

UBND XÃ QUẾ SƠN

Mã số thuế: 2900785308
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Phong Quang, Xã Quế Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SƠ QUẾ SƠN

Mã số thuế: 2901448104
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Phong Quang, Xã Quế Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ CHUYÊN GIỐNG CÂY GIỐNG CON VÀ NÔNG NGHIỆP QUẾ SƠN

Mã số thuế: 2901465396
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Hải Lâm 2, Xã Quế Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUẾ SƠN

Mã số thuế: 2901516900
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Phong Quang – Quế Sơn, Xã Quế Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ CHUYÊN SẢN XUẤT KINH DOANH RAU AN TOÀN VÀ HOA CÁC LOẠI HẢI LÂM

Mã số thuế: 2901552401
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Hải Lâm 1, Xã Quế Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP & SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NỨA, LÙNG QUẾ SƠN

Mã số thuế: 2901721515
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Hải Lâm I – Xã Quế Sơn, Xã Quế Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An