CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thông Thụ

UBND XÃ THÔNG THỤ

Mã số thuế: 2900796853
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Lốc, Xã Thông Thụ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG THỤ 2

Mã số thuế: 2901123787
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Hiệp Phong, Xã Thông Thụ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DTNT THÔNG THỤ

Mã số thuế: 2901445424
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Lốc, Xã Thông Thụ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THÔNG THỤ

Mã số thuế: 2901515840
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Lốc – Xã Thông Thụ, Xã Thông Thụ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG THỤ 1

Mã số thuế: 2901931375
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Lốc, Xã Thông Thụ, Huyện Quế Phong, Nghệ An