CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tiền Phong

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT

Mã số thuế: 2900595272
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

UBND XÃ TIỀN PHONG

Mã số thuế: 2900785280
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Phương Tiến 3, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 2901131643
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Ngã 3 Truông Bành, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN MIỀN CHUNG

Mã số thuế: 2901364091
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Na Chạng, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

NÔNG TRƯỜNG CAO SU QUẾ PHONG – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CAO SU NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900806727-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THÌN THÀNH

Mã số thuế: 2901398573
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Bon, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2901436395
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Bon, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUYẾN KIÊN

Mã số thuế: 2901529138
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Ná Chạng, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIỀN PHONG

Mã số thuế: 2901559799
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TUYÊN THỦY TẠI QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901570908-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Na Chạng, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

1 2 3 4