CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tri Lễ

UBND XÃ TRI LỄ

Mã số thuế: 2900788813
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO LÝ

Mã số thuế: 2901271898
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Na Niếng, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỶ MỘC

Mã số thuế: 2901411383
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Tà Pàn, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG THCS TRI LỄ

Mã số thuế: 2901446509
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Tri Lễ, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

ĐỒN BIÊN PHÒNG TRI LỄ

Mã số thuế: 2901573592
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Chiềng, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ CHUYÊN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP XÃ TRI LỄ

Mã số thuế: 2901616912
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Đôn – Xã Tri Lễ, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TRI LỄ

Mã số thuế: 2901713472
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Chợ – Xã Tri Lễ, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRI LỄ 1

Mã số thuế: 2901717438
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Chợ – Xã Tri Lễ, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901773538
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản D1 Minh Châu, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRI LỄ 4

Mã số thuế: 2901782878
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Mường Lống – Xã Tri Lễ, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

1 2