CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Quỳ Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QÙY CHÂU – CHÂU BÍNH

Mã số thuế: 2901971057-007
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Bính, Xã Châu Bính, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XD MIỀN TÂY NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902040798
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: khối 3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ PHÚC THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2902052384
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Cướm, Xã Diên Lãm, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QUỲ CHÂU – XÃ CHÂU HOÀN

Mã số thuế: 2901971057-011
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Hoàn, Xã Châu Hoàn, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QÙY CHÂU – XÃ CHÂU THUẬN

Mã số thuế: 2901971057-009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Thuận, Xã Châu Thuận, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QÙY CHÂU – XÃ CHÂU TIẾN

Mã số thuế: 2901971057-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

1 12 13 14