CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Quỳ Châu

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901431245
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Châu, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THANH PHÚ LÂM

Mã số thuế: 2901548941
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 2,, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN INDECO NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901561269
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐĂNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901572341
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Thanh Hà, khối Tân Thịnh, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN QC THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 2901617627
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Tân Hương, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TÂN LẠC

Mã số thuế: 2901624945
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Tân Thịnh, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH VÀNG BẠC NGỌC TÚ

Mã số thuế: 2901627738
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN QUỲ CHÂU TÂY NGHỆ AN

Mã số thuế: 0100686174-864
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 2A, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HƯƠNG KHÁNH THỊNH

Mã số thuế: 2901689491
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thành, khối 2B, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901707824
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: K3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

1 2 3 4 14