CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Quỳ Châu

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901707817
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: K3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Mã số thuế: 2901707831
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: K3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG AN HUYỆN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901721032
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 2A, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM HUYỆN QUỲ CHÂU. CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900491298-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN BÉ HẢO

Mã số thuế: 2901723255
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 2A, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901730950
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CHI NHÁNH 01 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO GIA

Mã số thuế: 2901035121-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐỨC KHÁNH THỊNH

Mã số thuế: 2901790131
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 2B, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901793421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Hoa Hải, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HUYỆN ĐOÀN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901794224
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 3- Thị trấn tân lạc, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

1 2 3 4 5 14