CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Thị Trấn Tân Lạc

DOANH NGHIỆP TN TƯ LIÊN

Mã số thuế: 2900696584
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Chu Đình Tư, khối 2, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU SANG

Mã số thuế: 2900873466
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC ANH

Mã số thuế: 2901097449
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Chu Văn Danh, khối 3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901118219
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MN CL THỊ TRẤN TÂN LẠC

Mã số thuế: 2901124075
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Thị trấn Tân Lạc, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS HẠNH THIẾT

Mã số thuế: 2901130921
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Quỳ Châu, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901132830
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Quỳ Châu, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901259851
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Thị trấn Tân Lạc, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THUỶ CƯỜNG

Mã số thuế: 2901276021
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Tân Hương, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN LÊ THẢO LINH

Mã số thuế: 2901355918
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Hạnh Khai, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

1 2 3 7