CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Bính

TRƯỜNG PTDTBT THCS BÍNH THUẬN

Mã số thuế: 2901059940
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Bính, Xã Châu Bính, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU BÍNH

Mã số thuế: 2901124886
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Bính, Xã Châu Bính, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU BÍNH

Mã số thuế: 2901131675
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Châu Bính, Xã Châu Bính, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG OANH

Mã số thuế: 2901778173
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Nông Trang, Xã Châu Bính, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QÙY CHÂU – CHÂU BÍNH

Mã số thuế: 2901971057-007
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Bính, Xã Châu Bính, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An