CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Hạnh

CÔNG TY TNHH THIÊN SƠN

Mã số thuế: 2900594889
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Mỏ đá xây dựng, Lèn Bãi Bắn, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU HẠNH 2

Mã số thuế: 2901059524
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Hạnh, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU HẠNH I

Mã số thuế: 2901126562
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Hạnh, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU HẠNH

Mã số thuế: 2901136384
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Hạnh, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ CHÂU HẠNH

Mã số thuế: 2901235032
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Hạnh Khai, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI PHÚ HIỆP

Mã số thuế: 2901834501
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Thôn Minh Tiến, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 2901904438
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Khe Hán, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TRÀ MINH CHÂU

Mã số thuế: 2902032500
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Quán Lê Huy, bản Minh Tiến, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI AN PHÁT

Mã số thuế: 2902043076
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Na Xén, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An