CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Hoàn

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU HOÀN

Mã số thuế: 2901059884
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Hoàn, Xã Châu Hoàn, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU HOÀN

Mã số thuế: 2901130946
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Hoàn, Xã Châu Hoàn, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QUỲ CHÂU – XÃ CHÂU HOÀN

Mã số thuế: 2901971057-011
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Hoàn, Xã Châu Hoàn, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An