CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Hội

TRƯỜNG PTDTBT THCS HỘI NGA

Mã số thuế: 2901059926
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Hội, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU HỘI 1

Mã số thuế: 2901059757
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Hội, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU HỘI 2

Mã số thuế: 2901059644
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Hội, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THUẬN ĐỨC

Mã số thuế: 2901107224
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm 3, làng Lâm Hội, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP THẾ BẢO

Mã số thuế: 2901129059
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Vi Văn Hóa, xóm Hội 1, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GỖ MAI LÂM

Mã số thuế: 2901423357
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Xuân Tề, xóm Việt Hương, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THUẬN ĐỨC

Mã số thuế: 2901107224-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm 2, làng Lâm Hội, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP PHỦ QUỲ

Mã số thuế: 2901908231
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Trương Công Mỹ, Làng Việt Hương, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC PHỦ QUỲ

Mã số thuế: 2901918504
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Tiến, bản Hội 1, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM&DV QCPRO

Mã số thuế: 2901965448
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: xóm 4, làng Lâm Hội, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

1 2