CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Nga

TRƯỜNG MẦM NON CL CHÂU NGA

Mã số thuế: 2901128714
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Nga, Xã Châu Nga, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU NGA

Mã số thuế: 2901132809
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Châu Nga, Xã Châu Nga, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QÙY CHÂU – XÃ CHÂU NGA

Mã số thuế: 2901971057-004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Nga, Xã Châu Nga, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An